Aktivitetsdagar

Detta händer på Paintballbanan i Saxtorp
Mekaniskt big game
Sista söndagen varje månad. (April – Oktober)
Skogs Walkon
Mitt söndagen varje månad. (April – Oktober)