PRISER

Standard Paket — 595 kr
 • Markör (Tippmann)
 • Skak magasin
 • Skyddsmask
 • 500 kulor
 • Kläder Camo
 • Fri drivgas (Luft)
Rambo Paket —— 795 kr
 • Markör (Emek)
 • Motormagasin
 • Skyddsmask
 • 700 kulor
 • Kläder Camo
 • Fri drivgas (Luft)

EXTRA SKOTT

100 st 100 kr (1,00 kr/st)

500 st 325 kr (0,65 kr/st)

2000 st 1100 kr (0,55 kr/st)


Total tid inklusive instruktioner är ca tre timmar. En domare/instruktör tar hand om er under hela er tid.